kalpha face
Gặp gỡ
Học & Chia sẻ
kalpha app qr code kalpha google play download link kalpha appstore download link

Kỹ năng mềm

Soft Skills. Gặp gỡ và tìm hiểu những kỹ năng mềm giúp phát triển sự nghiệp tốt hơn từ những người từng trải hơn.

Kỹ năng chuyên môn

Technical Skills. Gặp gỡ và học hỏi những bí quyết trong thực hiện công việc chuyên môn từ những người có kinh nghiệm trong nghề.