Networking

Gặp gỡ những người đang tìm kiếm cơ hội, bạn, đối tác mới để mở rộng mối quan hệ bổ ích của bản thân.