Kỹ năng mềm

Soft Skills. Gặp gỡ và tìm hiểu những kỹ năng mềm giúp phát triển sự nghiệp tốt hơn từ những người từng trải hơn.