SPEAK YOUR IDEAS 24/7
Kỹ năng mềm

SPEAK YOUR IDEAS 24/7

Duration
90 min
Location
Anywhere
Online
Difficulty
Normal
Language
English,Vietnamese

VND 50K/ session

Schedule Session

About Me

Khang Nguyen

Khang Nguyen

Member since Oct 2021
Kalpha Verified

Session Description

Củng cố kĩ năng Public Speaking, hay đơn giản hơn là thuyết trình hoặc trình bày nội dung. Phát triển khả năng định hình, xây dựng nội dung và trình bày ý tưởng dành cho người trẻ. Everyone, everywhere.

Sharing Session Outcomes

- Tìm hiểu và xác định nội dung truyền tải

- Xây dựng cấu trúc bài nói logic và chặt chẽ

- Chuẩn bị body gesture/movement thu hút người nghe

- Phát triển yếu tố cá nhân trong ý tưởng và nội dung

Things You’ll Need To Bring

I’ll provide everything.

My Availability

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

About Me

Khang Nguyen

Khang Nguyen

Member since Oct 2021
Kalpha Verified

Meetup Location

Anywhere

We'll discuss a convenient location.

Online Call

I’ll be available to do online calls for my Sharing Session.

My Testimonials (0)

No testimonial yet