Chia sẻ kinh nghiệm giữ sức khoẻ cơ thể Chia sẻ kinh nghiệm giữ sức khoẻ cơ thể Chia sẻ kinh nghiệm giữ sức khoẻ cơ thể
Sức khỏe & Làm đẹp

Chia sẻ kinh nghiệm giữ sức khoẻ cơ thể

Duration
30 min
Location
Anywhere
Online
Difficulty
Normal
Language
Vietnamese,English

Free session

Schedule Session

About Me

Thiên Hòa

Thiên Hòa

Member since Nov 2021
Kalpha Verified

Session Description

Bắt đầu bằng việc quá khứ và hiện tại của mình. Từ một người gầy tong teo nhận ra sự tích cực trong việc cải thiện cơ thể, hiểu về bó và tìm hiểu sâu hơn. Sau đó là việc bắt đầu chia sẻ với mọi người xung quanh và những người lạ về kinh nghiệm của bản thân.

Sharing Session Outcomes

Kinh nghiệm về việc giữ sức khoẻ

Things You’ll Need To Bring

I’ll provide everything.

My Availability

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

About Me

Thiên Hòa

Thiên Hòa

Member since Nov 2021
Kalpha Verified

Meetup Location

Anywhere

We'll discuss a convenient location.

Online Call

I’ll be available to do online calls for my Sharing Session.

My Testimonials (0)

No testimonial yet