Dạ dày bạn có thật sự tốt chưa?
Sức khỏe & Làm đẹp

Dạ dày bạn có thật sự tốt chưa?

Duration
60 min
Location
Sharer
Online
Difficulty
Normal
Language
Vietnamese

Free session

Schedule Session

About Me

Văn Hoá Bùi

Văn Hoá Bùi

Member since Dec 2021
Kalpha Verified

Session Description

Đây chính là lí do dẫn đến hầu hết vấn đề sức khoẻ của cơ thể bạn! Cơ thể bạn luôn có một bộ phận vô cùng quan trọng, đây chính là nơi quyết định đến sức khoẻ của chính bạn. Làm cách nào để giúp bạn có một “chiếc” dạ dày tốt nhất?

Sharing Session Outcomes

Kiến thức bảo vệ sức khoẻ bản thân

Giải pháp tốt nhất cho sức khoẻ bản thân

Things You’ll Need To Bring

Tập và bút

My Availability

Monday (07:30-18:30)

Tuesday (11:35-12:45) (15:30-22:58)

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

About Me

Văn Hoá Bùi

Văn Hoá Bùi

Member since Dec 2021
Kalpha Verified

Cho đi chính là nhận lại

Meetup Location

Sharer

Zoom

Online Call

I’ll be available to do online calls for my Sharing Session.

My Testimonials (0)

No testimonial yet