Kỹ năng mềm
13
2 km
0

International Standard Resume Building - Group Class

13
2 km
0

Class description

Hồ sơ hay CV chính là điểm tương tác đầu tiên của nhà tuyển dụng với các nhân viên tương lai. Thông qua việc đọc bộ hồ sơ, nhà tuyển dụng sẽ có những đánh giá về tiềm năng của ứng viên và sự phù hợp với nhu cầu của công ty. Vậy làm cách nào để bạn có thể nổi bật trong số rất nhiều những bộ hồ sơ mà công ty nhận được? Làm cách nào để những nỗ lực phát triển bản thân, nỗ lực của bạn trong những kinh nghiệm đã có gây ấn tượng với nhà tuyển dụng? Với khóa học này, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng viết hồ sơ hiệu quả, để có thể thể hiện những thành tích thật hiệu quả theo phương thức đặc biệt của The Global Citizen. 📌 Hiểu được các yếu tố của một hồ sơ tốt, từ yếu tố trình bày đến nội dung, ngôn ngữ được sử dụng 📌 Sửa đổi hồ sơ linh hoạt để phù hợp với yêu cầu của cá nhà tuyển dụng và vị trí khác nhau 📌 Được các giảng viên từ The Global Citizen hướng dẫn xây dựng hồ sơ của riêng bạn Kết thúc khoá học, các bạn sẽ nắm vững kiến thức nền tảng và tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ và có ngay bộ hồ sơ “chuẩn" để gửi tới các nhà tuyển dụng. 👉 Đăng ký khóa học ngay để xây dựng bộ CV chuẩn mực nhất! A resume is the employer’s first interaction with prospective employees, it is through looking at their resumes that the employer will make their primary judgement as to which of these applicants has the potential to best fit the company’s needs. With employers receiving numerous resumes each day, how can you make yours stand out among the rest? How can you ensure that the effort you expanded to perform well in school or at your previous workplaces is presented in a way which wows employers? In this course, our instructors will guide you in resume writing, showing you how to showcase your accomplishments effectively. Adopting The Global Citizen’s pedagogy, you will be trained in understanding the different components of a good portfolio, ranging from presentation to tone and content. You will also learn how to adapt their resumes according to the specific demands for different roles or positions they are applying for. Through this interactive course, you will also be creating your own resumes under the stewardship of our instructors. By the end of your sessions, you can expect to have a deeper understanding and appreciation for resume building as well as at least one resume ready to be sent out to prospective employers.

Class Objectives

Resume Writing
Resume Layout

Mode of delivery

:
Online

Class Location

:
Zoom (hosted on The Global Citizen Academy)

Recommended age

:
17 - 25

Languages

:
English

Class price

VND 1.7M
VND 2M

Upcoming Class

No upcoming class
Instructor profile(s)
Jared Yeo
Mr
Mr Jared Yeo has 9 years of coaching and mentoring experience, training students in public speaking, interview skills, and debate. In his experience, Jared has mentored individuals from across and beyond the Southeast Asian region, including youths from Vietnam, Philippines, and Japan. Under his guidance, many students developed key oratory skills and confidence, going on to representing their countries at international conferences. Thầy Jared Yeo đã có 9 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn và coaching nhiều học viên trong kỹ năng thuyết trình trước công chúng, phỏng vấn và hùng biện. Trong suốt sự nghiệp, anh Jared đã đào tạo rất nhiều học viên quốc tế đến từ Singapore, Vietnam, Nhật Bản,... Với rèn giũa của mình, anh đã giúp nhiều bạn học viên xây dựng các kỹ năng quan trọng và sự tự tin, dám thể hiện bản thân trong môi trường quốc tế.

Refund Policy

-
Refunds are handled directly by the enterprises to accommodate the different policies. Enterprise refund policy will be reflected in all listings under - Refund Policy

Review