X-Hunter Trường đào tạo nghiệp vụ tuyển dụng hàng đầu X-Hunter Trường đào tạo nghiệp vụ tuyển dụng hàng đầu X-Hunter Trường đào tạo nghiệp vụ tuyển dụng hàng đầu X-Hunter Trường đào tạo nghiệp vụ tuyển dụng hàng đầu X-Hunter Trường đào tạo nghiệp vụ tuyển dụng hàng đầu

Opening Hours

Sunday
:
07:00 - 22:00
Monday
:
07:00 - 22:00
Tuesday
:
08:00 - 22:00
Wednesday
:
Open 24 hours
Thursday
:
Open 24 hours
Friday
:
Open 24 hours
Saturday
:
Open 24 hours

Address

29 T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 10000, Vietnam

Postal Code

10000

Review