Mia Tran

Mia Tran

Member since Sep 2020
Kalpha Verified
Female, 26
Hà Nội
English, Vietnamese
Marketing Executive
Đại học Kinh tế Quốc dân
1210
1210

My Interests

Life Experiences, Languages, Health & Beauty, Networking, Advance English, Career, Chinese Mandarin, Dancing, EP in China, Education, Japanese, Korean, Listening, Marketing, Niche Skills, Overseas Experience, Singing

Why I'm on Kalpha?

I believe that sharing is gaining !

My Testimonials (42)

  • a year ago
    Cảm ơn bạn rat nhiều vì buổi chia sẻ này! Rất nhiều!!!
  • 2 years ago
    Chị Mia đã giúp mình đỡ cảm thấy mông lung hơn khi có những chỉ dẫn để mình bắt đầu việc tự học của bản thân.

Cheers

Experienced
42
Friendly
56
Fun
54
Flexible
43
Respectful
48
Knowledgeable
44