Nguyen Anh Thu

Nguyen Anh Thu

Member since Aug 2021
Kalpha Verified
Female, 16
Hà Nội
Mandarin, Vietnamese
30
30

My Interests

Life Experiences, DIY Crafts & Music, Health & Beauty, Tâm lí học, Điện ảnh, Tâm thần học

Why I'm on Kalpha?

Vì nó đặc biệt.

My Testimonials (1)

  • 7 months ago
    Thư rất hợp tác và dù có những vấn đề riêng, em cũng thực hành rất nhiệt tình trong buổi chia sẻ này, cám ơn em nhiều nhé!

Cheers

Experienced
2
Friendly
3
Fun
3
Flexible
1
Respectful
2
Knowledgeable
2