Thu Trang

Thu Trang

Member since Sep 2021
Kalpha Verified
50
50

My Interests

Life Experiences, Languages, Health & Beauty

Why I'm on Kalpha?

My Testimonials (3)

  • 2 months ago
    Trang học lớp 12 mà có những trải nghiệm về cuộc sống và áp lực rất sớm, ngưỡng mộ em ghê
  • 4 months ago
    Chúc Trang sớm thành công trên con đường mình lựa chọn nhé

Cheers

Experienced
3
Friendly
3
Fun
3
Flexible
3
Respectful
3
Knowledgeable
3