Jolie Nguyen

Jolie Nguyen

Member since Oct 2021
Kalpha Verified
Female,
TP Hồ Chí Minh
English, Vietnamese
20
20

My Interests

Soft Skills, Career Insights, Technical Skills, Life Experiences, Spirituality & Mental Wellness, Health & Beauty, Networking

Why I'm on Kalpha?

love to listen to personal experiences

My Testimonials (1)

  • 2 months ago
    Những chia sẽ từ chính kinh nghiệm của mình thật sự rất quý giá. Cảm ơn c đã chia sẽ về nước ép cũng như ý thức chăm sóc sức khỏe. PowerPoint siêu cưng luôn. Chúc c ngày càg nhiều ss bổ ích như vầy nữa ^^

Cheers

Experienced
1
Friendly
1
Fun
1
Flexible
1
Respectful
1
Knowledgeable
1