Hanna Võ

Hanna Võ

Member since Nov 2021
Kalpha Verified
Female, 23
TP Hồ Chí Minh
Vietnamese
Sinh viên
Taylor's University
0
0

My Interests

Soft Skills, Life Experiences, Health & Beauty

Why I'm on Kalpha?

Muốn chia sẻ gửi gắm những trải nghiệm bản thân và lắng nghe kinh nghiệm khác từ mọi người

My Testimonials (0)

No testimonial yet

Cheers

Experienced
0
Friendly
0
Fun
0
Flexible
0
Respectful
0
Knowledgeable
0