Pham Bee

Pham Bee

Member since Nov 2021
Kalpha Verified
Female, 33
TP Hồ Chí Minh
English
Giám đốc Marketing, Giảng viên skin care, makeup
Học viện Hành Chính Quốc Gia CĐ Dược Pasteur
20
20

My Interests

Soft Skills, Career Insights, Technical Skills, Life Experiences, Spirituality & Mental Wellness, Languages, DIY Crafts & Music, Sports & Games, Health & Beauty, Travel Experiences, Networking

Why I'm on Kalpha?

Kết nối, trao giá trị và học hỏi

My Testimonials (1)

  • 2 months ago
    Cảm ơn chị Bee đã chỉ cho em nhiều tips trang điểm nền rất hay ạ, chị giúp em nhận ra những lỗi trang điểm mà em mắc phải mà em không nhận ra rất hữu ích luôn ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ cho em ạ.

Cheers

Experienced
2
Friendly
2
Fun
2
Flexible
2
Respectful
2
Knowledgeable
2